Ørret/Trout

ONOCORHYNCHUS MYKISS > RAINBOW TROUT > TRUITE ARC-EN-CIEL > REGENBOGENFORELLE

Ørreten vokser raskt, og er en populær fisk, særlig i Japan hvor den gjerne spises rå. Sushi, sashimi eller gravet ørret er en av de beste måtene å få i seg mengder av omega-3-fettsyrer.

Fisken/fisket
Ørret er et navn som brukes om flere arter av laksefisk. De finnes i mange ulike former, og med ulikt levevis, bl.a. avhengig av miljøfor-holdene den lever under. Vi skiller mellom sjø-ørret/ferskvannsørret, bekkørret (bekkerøye) og regnbueørret.
Ferskvannsørret og sjøørret blir også omtalt som «vanlig» ørret og er i samme slekt som atlantisk laks – med andre ord Salmo, som betyr å sprette eller hoppe.
Regnbueørreten ble innført til Europa fra USA ved slutten av forrige århundre. Slektsnavnet Onocorhynchus betyr for øvrig kroket nese.
Oppdrettsørret er i det alt vesentlige regn-bueørret. Den egner seg godt som oppdretts-fisk. I Norge oppdrettes ørret stort sett i sjøen, og den oppnår en betydelig vekt.

Vanlige fangstredskaper:
Garn, fiskestang.

Anvendelse:
Ørret omsettes fersk eller dypfryst i skiver, filet eller som hel fisk.
Ørretfileten kaldrøykes og varmrøykes, sukkersaltes og spekes. Ørret passer godt
til svært mange typer retter: rå til sushi og sashimi, kokt, stekt og grillet. Den er utmerket i wok- og gryteretter. Den kaldrøykte- og varm-røykte ørreten kan brukes som pålegg eller i salater, pasta eller andre kombinasjoner.

Næringsinnhold:
Oppdrettsørret er i likhet med laksen en god ernæringsmessig fisk, med mye omega-3-fett syrer. Ørreten er også rik på vitaminene A og D.

Fett: 10
Karbohydrat: 0,1
Protein: 17
Alle tall i g/100 g fersk prøve.

Sesong: Mai–September. Oppdrettsørret omsettes hele året.

Størrelse: Ferskvannsørret opptil 80 cm. Sjøørret opptil 100 cm. Regnbueørret opptil 120 cm.