Laks/Salmon

SALMO SALAR > Atlantic salmon > saumon atlantique > lachs

Laks er favorittfisken til barn og unge i Norge. Laksen eksporteres til mer enn 100 land i verden, og regnes som Lykkefisk i Kina.
Rå laks egner seg ypperlig i sushi og sashimi.

Fisken/fisket
Laksen er en anadrom fiskeart, det vil si at den
gyter i ferskvann og lever det meste av livet i
havet. Etter 2–5 år i elva gjennomgår lakseyngelen en forandring som gjør den i stand til å leve i saltvann. Denne prosessen kalles smoltifisering.
Når lakseyngelen er blitt smolt forlater
den elva og drar ut i havet. Etter 2–4 år blir den
kjønnsmoden og starter gytevandringen tilbake til elva den kom fra.
Fisket etter villaks er i dag i hovedsak forbeholdt sportsfiskere.

Oppdrett
Norge har vært en pioner i utviklingen av
lakse oppdrett, og har siden gjennombruddet
med sjøbasert oppdrett på 1970-tallet beholdt
sin posisjon som verdens ledende produsent av atlantisk laks.

Som kyst- og eksportnæring har laksenæringen fått svært stor betydning for Norge. Den store produksjonsveksten, som for alvor skjøt fart på 1980-tallet, har bidratt til at laksenæringen i dag står for om lag 40 prosent av den samlede eksportverdi av norske fiskeprodukter.

Anvendelse
Laks omsettes fersk eller dypfryst i skiver, filet
eller som hel fisk.
Laksefileten kan også være gravet, kaldrøykt
og varmrøykt. Fersk laks kan brukes rå til
sashimi og sushi. Den kan kokes, stekes og grilles, og er utmerket i wok- og gryteretter. Røykt laks kan brukes som pålegg eller i salater, pasta og andre kombinasjoner.

Næringsinnhold
Oppdrettslaks er ernærings-messig et glimrende produkt. Den inneholder mye omega-3-fettsyrer og er rik på de fettløselige vitaminene A og D. Omega-3-fettsyrer er viktige for ulike celler i kroppen, de har gunstig effekt i forhold til hjerte-/karsykdommer og å bygge opp immunforsvaret.

Fett: 14–23
Karbohydrat: < 0,1
Protein: 18

Alle tall i g/100 g fersk prøve.

Sesong: Fredningsbestemmelser begrenser sesongen for villaks. Oppdrettslaks omsettes hele året.
Størrelse: opptil 150 cm, vekt opptil 35 kg.