mandag, 21 mai 2018
A+ R A-

Torsk

 

Skrei betyr å skride – og hvert år kommer millioner av skrei fra Barentshavet til Norskekysten for å gyte. Torsken bruker minst 5 år
på å bli kjønnsmoden, og setter kurs for Lofoten, eller andre steder langs kysten, når den er sterk og fylt av energi og fruktbarhet.

SESONG
 Norsk-arktisk torsk (skrei): januar–april
loddetorsk (vårtorsk): april–juni
Kysttorsk: Hele året

STØRRELSE
 Opptil 150 cm


INSPIRASJON OG OPPSKRIFTER
www.godfisk.no

Fisken/fisket
Torsken er en av de vanligste og den økonomisk
viktigste av våre saltvannsfisker. Torsken
er utbredt i Nord-Atlanteren og det er to
hoved typer; vandrende, oseanisk torsk og
den stasjonære kysttorsken. Kysttorsken er en
utpreget bunnfisk, mens den vandrende torsken
lever mer pelagisk.

Av våre torskestammer er den norskarktiske
torskestammen (skrei) den viktigste.
Den lever mesteparten av livet i Barentshavet,
men vandrer både som umoden torsk, og som
gytemoden torsk (skrei). Skreiens gyteområder
strekker seg fra Finnmark til Stad, men de
viktigste gytefeltene er utenfor Lofoten.

Skreiens gytevandring danner fortsatt
grunnlag for vårt viktigste sesongfiskeri;
Lofotfisket.

 

 

Ungtorsk i Barentshavet vandrer etter
gytemoden lodde mot Finnmarkskysten
om våren. Den blir da kalt loddetorsk og er
grunnlaget for det tradisjonelle vårtorske-fisket.
Kysttorsken er i utgangspunktet lik torsken i
Barentshavet, men er mer stasjonær på grunt
vann. Den finnes fra fjæra og ned til ca. 600 m.

Den store torskebestanden i Barentshavet
er i god vekst, og det høstes årlig 450–500 000
tonn av denne bestanden. Enkelte andre steder
er torskebestanden i dårlig forfatning. Oppdrett
av torsk er økende.

 

Vanlige fangstredskaper
Bunntrål, snurrevad, line, garn, juksa, teine.

 

Anvendelse
Omsettes fersk eller fryst som skiver, hel fisk
eller filet. Den omsettes også lettsaltet og røykt
og som klippfisk og tørrfisk.
Torsken har en mild smak som takler
mange ulike typer tilbehør og krydder. Torsken
skiver seg lett og derfor bør den ikke deles i for
små stykker.

Næringsinnhold
Torsk er en god proteinkilde, og inneholder en
god del vitamin B12 og selen.