mandag, 21 mai 2018
A+ R A-

Kongekrabbe

 

Kongekrabben har fem føtter, 3 par gangbein, 1 par klør og 1 par som er redusert og ligger under ryggskjoldet.

SESONG
  Oktober-Desember

STØRRELSE
Opptil 8 kg og skjoldlengde på
23 cm i norske farvann.

 INSPIRASJON OG OPPSKRIFTER
www.godfisk.no

Fisken/fisket
Kongekrabben er en kaldtvannsart som i dag
finnes både langs kystområdene og til havs i det
sørlige Barentshavet, på dyp fra 5–400 meter,
avhengig av årstiden. Kongekrabben spiser
bunndyr og planter av mange slag, og børstemark
og andre små muslinger er favorittmaten.

Det var russiske forskere som på 60-tallet
introduserte kongekrabben til Barentshavet fra
Okhotskhavet på den russiske Stillehavskysten.
Hensikten var å øke verdigrunnlaget for
befolkningen i Murmansk. Siden har krabben
spredd seg østover og vestover i det sørlige
Barentshavet, og har trolig kommet for å bli.

Kongekrabbe er en fellesressurs vi forvalter
sammen med Russland. Den norske fangsten
av kongekrabbe kom i gang så sent som i 1994,
først som et forskningsfi ske, men fra og med
2002 på kommersiell basis.

 

Kongekrabben er en verdifull ressurs, men
søkelyset rettes også mot det faktum at krabben
er en introdusert art. Fra norsk side ønsker en
å forhindre at den sprer seg til nye områder.
Forvaltningen av krabben har derfor som et
hovedmål å holde bestanden på et lavmål vest
for 26°Ø (Nordkapp).

Vanlige fangstredskaper
Teine

Anvendelse
Omsettes vanligvis kokt, men også rå frossen.
Ferdig kokte kongekrabbeklør regnes av mange
for en delikatesse, og kan brukes som tilbehør
i varme retter eller som egne kalde retter. Den
kan serveres naturell på lignende måte som
andre kokte krepsdyr. Rå klør av kongekrabbe
kan kokes eller gratineres og tilberedes i ulike

 

retter på lignende måte som hummer eller
kreps.

Næringsinnhold
Kjøttet av kongekrabbe er en god proteinkilde
og inneholder lite fett..