fredag, 02 juni 2023

A+ R A-

Sjekk ut godfisk.no for fantastiske fiskeoppskrifter!

Laks

Sesong:
Fredningsbestemmelser begrenser sesongen for villaks.
Oppdrettslaks omsettes hele året.


Størrelse:
opptil 150 cm, vekt opptil 35 kg.

SALMO SALAR > atlantic salmon > saumon atlantique > lachs 
Fisken/fisket
Laksen er en anadrom fiskeart, det vil si at den
gyter i ferskvann og lever det meste av livet i
havet. Etter 2–5 år i elva gjennomgår lakse-
yngelen en forandring som gjør den i stand til å
leve i saltvann. Denne prosessen kalles smolti-
fisering. Når lakseyngelen er blitt smolt forlater
den elva og drar ut i havet. Etter 2–4 år blir den
kjønnsmoden og starter gytevandringen tilbake
til elva den kom fra.
Fisket etter villaks er i dag i hovedsak forbeholdt
sportsfiskere.
Oppdrett:
Norge har vært en pioner i utviklingen av
lakseoppdrett, og har siden gjennombruddet
med sjøbasert oppdrett på 1970-tallet beholdt
sin posisjon som verdens ledende produsent av
atlantisk laks.
Som kyst- og eksportnæring har laksenæringen
fått svært stor betydning for Norge. Den store
produksjonsveksten, som for alvor skjøt fart på
1980-tallet, har bidratt til at laksenæringen i
dag står for om lag 40 prosent av den samlede
eksportverdi av norske fiskeprodukter.
Anvendelse:
Laks omsettes fersk eller dypfryst i skiver, filet
eller som hel fisk.
Laksefileten kan også være gravet, kaldrøykt
og varmrøykt. Fersk laks kan brukes rå til
sashimi og sushi. Den kan kokes, stekes & grilles,
og er utmerket i wok- og gryteretter. Røykt
laks kan brukes som pålegg eller i salater, pasta
og andre kombinasjoner.
Næringsinnhold:
Oppdrettslaks er ernæringsmessig et glimrende
produkt. Den inneholder mye omega-3-
fettsyrer og er rik på de fettløselige vitaminene
A og D. Omega-3-fettsyrer er viktige for ulike
celler i kroppen, de har gunstig effekt i forhold
til hjerte-/karsykdommer og å bygge opp
immunforsvaret.
Fett Karbohydrat Protein
14-23 < 0,1 18
alle tall i g/100 g fersk prøve.
Mer næringsstoffdata på www.nifes.no/sjomatdata