mandag, 21 mai 2018
A+ R A-

Sild

 

Silda er havets sølv – og bordets gull.
I Russland er de så glad i silda at de har et eget ord for sildefat, nemlig «seljödochnitsja».
Russere forbindes med pelsluer og -kåper, ikke rart de har en rett som heter «sild under pels»
– sild under flere lag av kokte grønnsaker og kokt egg med majones. En skikkelig festrett!

STØRRELSE/SESONG
 Vintersild: 2–6 stk./kg. januar–mars.
Feitsild: 3–6 stk./kg. juli–desember.
Fjordsild: 3–20 stk./kg. august–april
Nordsjøsild: 3–7 stk./kg. januar–mars.

INSPIRASJON OG OPPSKRIFTER
www.godfisk.no

Fisken/fisket
I våre havområder finnes flere bestander av
sild, men norsk vårgytende sild er definitivt
den største. I tillegg er det andre sildebestander,
blant annet ved Island, i Nordsjøen og i
Skagerrak.

Norsk vårgytende sild har sitt overvintringsområde
i Vestfjorden. I februar/
mars starter vandringen mot feltene utenfor
Nordvestlandet der størsteparten av gytingen
foregår. Silda går videre på næringsvandring
vestover før den trekker nordover og til sist østover
utpå høsten. Larvene følger kyststrømmen
nordover og oppvekstområdet for ungsilda
ligger i Barentshavet.

Det var den norske vårgytende silda som
la grunnlaget for det norske vintersildfisket,
feitsildfisket og småsildfisket. Som følge av en

 

 

stor teknologisk redskapsutvikling i 60-årene
ble bestanden nesten utfisket tidlig på 70-tallet,
og silda ble fredet.

Ved hjelp av strenge reguleringer i vel 20
år er bestanden nå bygd opp igjen og bidrar til
store fiskerier. Det norske fisket foregår hovedsaklig
i perioden oktober–mars når silda har
god kvalitet og er lett tilgjengelig.

Sildefisket i Nordsjøen og Skagerrak foregår
hovedsaklig sommer og høst.

Vanlige fangstredskaper
 Ringnot, pelagisk trål, garn.

Anvendelse
Sild omsettes som fersk og fryst filet og hel fisk.
Bearbeidet sild fins i svært mange varianter, for
eksempel saltet, varmrøykt og kaldrøykt, salte-

 

og kryddersaltet filet. Ulike typer marinert
påleggssild som sursild, tomatsild og rømmesild.
Fersk sild egner seg godt til panering og
steking, den blir sprø og gyllen og takler det
meste av tilbehør.

Næringsinnhold
Sild er en ypperlig kilde til vitamin A, D og B12.
Fettinnholdet varierer med årstidene. Den er
også rik på omega-3-fettsyrer.