mandag, 21 mai 2018
A+ R A-

Sei

 

Alt i steinalderen mesket våre forfedre seg med seimåltider. Seien er en overlegen svømmer og en spretten sprinter,
som trives best på steder med sterk strøm. Det perlegrå kjøttet er magert og proteinrikt.

SESONG
 Hele året

STØRRELSE
 Opptil 120 cm


INSPIRASJON OG OPPSKRIFTER
www.godfisk.no

Fisken/fisket
Seibestanden i norske farvann deles gjerne i
to, nord og sør for 62°N. Begge bestandene
har holdt seg på et noenlunde stabilt nivå. Sei
forekommer både pelagisk og som bunnfisk,
fra 0–300 m dyp. Den er en stimfisk som kan
samle seg i store mengder der det er godt med
mat.

Seiens gyting foregår på kystbankene fra
Lofoten og sørover til Nordsjøen. Yngelen
driver passivt nordover med kyststrømmen,
og småsei viser seg om våren på Sør- og
Vestlandet, og så sent som i august ved kysten
av Finnmark. Seien foretar lange vandringer fra
nærings- og oppvekstområdene til gytefeltene.

Seien er en av våre viktigste kommersielle
fiskearter. Fisket foregår i kystnære farvann, i
nord fortrinnsvis vest for Nordkapp. I fjordene

 

og utenfor kysten av Finnmark foregår det
et betydelig notfiske. Ellers er Nordsjøen og
bankene nordover til Vest-Finnmark spesielt
gode områder

Vanlige fangstredskaper
Bunntrål, snurrevad, snurpenot, garn, juksa

Anvendelse
Omsettes fersk som filet eller hel fisk eller som
frossen filet.
Sei kan stekes, kokes og grilles.
Den egner seg godt til fiskemat, for eksempel
grove seikarbonader.

 

Næringsinnhold
Sei er først og fremst en god proteinkilde, men
inneholder også en god del vitamin B12 og
selen. Selen er nødvendig i mange av kroppens
kjemiske reaksjoner, og også for væskebalansen
i kroppen.