mandag, 21 mai 2018
A+ R A-

Østers

 

Allerede på 1500-tallet sendte det danske kongehuset egne båter til Norge for å hente
flatøsters – allerede da var den kjent for sin unike og spesielle kvalitet, og ble brukt til store selskaper for de europeiske kongehusene.

SESONG
  Hele året, men best høst, vinter og vår.

 INSPIRASJON OG OPPSKRIFTER
www.godfisk.no

Fisken/fisket
Flatøstersen er den eneste østersen som finnes
naturlig i Norge, og den er mest etterspurt
i Europa. I tillegg kan du også få kjøpt den
såkalte stillehavsøstersen eller dypøsters
(Crassostrea gigas). Den er smalere og langstrakt
og lettere å få til i oppdrett.

Frem til midten av 1800-tallet var østers
vanlig langs hele kysten vår, og tildels store
mengder ble høstet. Siden trakk østersen seg
tilbake, og den finnes nå kun i soloppvarmete
poller og grunne områder nord til Trøndelag.

Østersen bygger opp rogn og melke fra
våren og frem mot gyting på sensommeren,
men den gyter kun dersom temperaturen blir
høy nok. Eggene som gytes befruktes inne i
kappehulen, og larvene holder seg der den
første uken før de forlater moren. Deretter

 

 

 

er de frittsvømmende før de fester seg til
underlaget og begynner et fastsittende liv.

Østersyngelen produseres tradisjonelt i
soloppvarmede poller der stamskjellene gyter
fritt i vannmassene og yngelen samles på
forskjellige typer samlere. I dag produseres
også yngel under mer kontrollerte forhold i
klekkeri eller ved kombinasjon av klekkeri og
poll. Skjellene dyrkes videre til salgsstørrelse i
kassesystemer i sjø eller i poller.

 

Anvendelse
Østers serveres oftest rå med litt sitron og
tabasko. Østers kan varmebehandles og serveres
f. eks. på toast som forrett.

Næringsinnhold
Østers er en god kilde til sink og har et høyt
innhold av andre sporstoffer som kopper, jern
og niacin. Med små mengder fosfor i tillegg er
disse stoffene bra for vår utholdenhet..