mandag, 21 mai 2018
A+ R A-

Lyr

 

Lyren kan bli hele 130 cm lang, og den trives ofte nær havbunnen. Dykkere kan
under havdykk ofte se lyr som står rolig i fjellsprekker eller ligger på bunnen.

SESONG
Hele året

STØRRELSE
Opptil 130 cm

 INSPIRASJON OG OPPSKRIFTER
www.godfisk.no

Fisken/fisket
Lyr skiller seg i utseende fra sei med et mer
utpreget underbitt. I tillegg har lyren en mørk
og buet sidelinje, mens denne er lys og nesten
rett hos seien. Arten lever i de frie vannmassene
(pelagisk) ned til 200 m dyp.

I Norge forekommer lyren i varierende
antall langs sør- og vestkysten. Lyren er en
varmekjær art og først om vinteren vandrer
den ut på dypere vann.

Lyren tas vanligvis som bifangst under
torskefisket.

 

Vanlige fangstredskaper
Garn, trål, dorg.

Anvendelse
Lyr er svært godt egnet til farse. Den kan i tillegg
både kokes og stekes og brukes i de samme
rettene som torsk og hyse. Lyr kan med fordel
marineres før den tilberedes.

 

Næringsinnhold
Lyr er en god proteinkilde, og inneholder
også en god del vitamin B12 og selen. Selen er
nødvendig i mange av kroppens kjemiske reaksjoner,
blant annet i nedbrytningen av de såkalt
«frie radikaler». Disse radikalene er potensielt
giftige for cellene, og kan dannes i kroppen ved
inntak av legemidler, alkohol, sigarettrøyk og
lignende.