mandag, 21 mai 2018
A+ R A-

Lodde

 

I Japan er lodde veldig populær, og der spises
den hovedsaklig som snacks.

SESONG
Vinterloddefisket: januar–april.
sommerloddefisket: august–november.

STØRRELSE
Sjelden mer enn 20 cm


INSPIRASJON OG OPPSKRIFTER
www.godfisk.no

Fisken/fisket
Vår loddebestand, som vi forvalter i samarbeid
med Russland, har sitt gyteområde på kysten
av Nord-Troms i Finnmark og på Kolahalvøya.
Oppvekst- og beiteområdet strekker seg fra
Svalbard i vest til Novaja Zemlja på russisk side
i øst.

Navnet sitt har lodda fått fordi hannen får
en stripe av hårete skjell langs siden i gytetiden.
Hannen kalles faks-lodde, mens hunnen
som mangler denne stripen kalles sil-lodde.
Hunnlodde som er full av rogn er regnet som
en stor delikatesse i Japan.

Lodda er kjønnsmoden ved 3–5 års
alderen. Etter første gyting dør de aller fleste,
noe som også forklarer de store variasjonene i
loddebestanden.

 

Loddebestanden i Barentshavet har de
senere år vært på et svært lavt nivå. Det er
bekymringsfullt, fordi lodda er viktig mat for
torsk og sild som vokser opp i dette området.
Forskerne mener at den lave bestanden skyldes
tre ting: svake rekrutterende årsklasser, økte
naturlige dødsrater (beitepress fra sild og torsk)
og redusert individuell vekst.

Det ble ikke fisket lodde i Barentshavet i
perioden 1994–1998. I dag er fisket igjen forbudt
på grunn av den problematiske bestandssituasjonen.

 

Vanlige fangstredskaper
Snurpenot.

 

Anvendelse
Brukes lite i Norge, men i Japan er det en
delikatesse. Legg den på glovarm grill eller tørr
stekepanne og gi den et par minutter på hver
side. Dryss over krydder og spis den fra hode
mot hale.

Næringsinnhold
Lodda er en fet fisk og inneholder mye
omega-3-fettsyrer. Fettinnholdet varierer med
årstidene.