mandag, 21 mai 2018
A+ R A-

Lange

 

Våre besteforeldre var smarte – de drakk tran. Tran inneholder mye omega-3 og D-vitaminer.
D-vitaminer får du også fra sollyset, og derfor var det mange som bare drakk tran i månedene med «r» i (september–april).

SESONG
Hele året

STØRRELSE
Opptil 180 cm

 INSPIRASJON OG OPPSKRIFTER
www.godfisk.no

Fisken/fisket
Arten har fått sitt navn fordi den har en langstrakt
kropp. Langen forekommer på 60–1000
m dyp, men er vanligst på 300–400 m. Det er
som regel bare ungfisk som finnes grunnere
enn 100 m.

I Norge er det mest lange mellom Stad og
Vesterålen. Unge fisker holder seg i dype partier
nærmest kysten. Herfra vandrer langene ut til
gytefeltene i Nordsjøen og i området nord for
de britiske øyer. Lange fiskes hovedsaklig med
line langs eggakanten, men det blir også tatt
endel lange på store dyp inne i fjordene.

Lange fiskes hele året, også som bifangst
ved annet fiske.

 

Vanlige fangstredskaper
Bunnline, bunngarn.

Anvendelse
Lange har et hvitt, smakfullt og relativt fast
kjøtt. Smaken kan minne om torsk og den kan
med hell tilberedes på samme måte som torsk.

 

Næringsinnhold
Lange er en god proteinkilde, og inneholder
også selen.