mandag, 21 mai 2018
A+ R A-

Hyse

 

Ordet hyse kommer trolig av det oldnordiske isa, brent eller brennemerket. Hysa har to
mørke flekker på nakken – og folkefantasien tror flekkene er laget av St. Peter – eller at
Djevelen selv ble irritert på hysa og klemte til. Og når han klemmer til lukter det svidd!

SESONG
Hele året

STØRRELSE
 Opptil 110 cm og 19 kg, sjelden over 80 cm


INSPIRASJON OG OPPSKRIFTER
www.godfisk.no

Fisken/fisket
Hyse eller kolje er en bunnfisk som finnes
på 40–300 m dyp. De viktigste gytefeltene er
i Nordsjøen, langs eggakanten fra Møre og
Romsdal og ved Sørvest-Island og Færøyene.

Unghysa i Barentshavet er relativt stedbunden,
men større fisk foretar lange vandringer.
Blant annet vandrer den ned mot kysten av
Nord-Norge og i skråningene ved Tromsøflaket
for å gyte.

Hysa er en av våre viktigste matfisker.
Fisket skjer i hovedsak i kystnære farvann, men
i nord også på fiskebankene i østlige deler av
norsk økonomisk sone. Hysa fiskes hele året,
men det er et spesielt fløytlinefiske på kysten av
Øst-Finnmark om sommeren.
Fisket etter hyse i Nordsjøen er også et helårsfiske
der hyse inngår som en av flere matfiskarter
i fangstene. Utenfor Møre og Trøndelag

 

 

har vi et fiske etter hyse med line og garn om
sommeren.

Bestanden av hyse nord for 62°N er i
god forfatning og produserer årsklasser som
vil gi grunnlag for et godt hysefiske fremover.
Hysebestanden i Nordsjøen har også vært god,
men flere svake årsklasser de senere år har ført
til mer restriktive kvoter.

Vanlige fangstredskaper
Snurrevad, trål, line, garn.

Anvendelse
Omsettes fersk som filet eller hel fisk, som frossen
filet eller saltet og røykt.

Hyse kan stekes og kokes og egner seg godt
til fiskemat som fiskekaker, fiskeboller og fiskepudding.

Næringsinnhold
Hyse er en god proteinkilde og inneholder også
vitamin B12, pyridoksin og selen.