mandag, 21 mai 2018
A+ R A-

Hummer

 

Hummer spiser stort sett det den kommer over. Det er til og med funnet spiker i magen til en hummer!

SESONG
  Oktober-Desember

STØRRELSE
Opptil 50 cm og en vekt på 4 kg.

 INSPIRASJON OG OPPSKRIFTER
www.godfisk.no

Fisken/fisket
Hummeren er et av våre største krepsdyr.
Den vokser imidlertid sent, 2–3 cm per år, og
hunnene blir først kjønnsmodne når de er ca.
23 cm lange.

Hummeren trives kun på grunt vann ned
mot 40 m dyp og vil ha fjell- og steinbunn hvor
den kan finne gode gjemmesteder.

Gytingen foregår om sommeren, og
hunnen bærer rogn vinteren over til klekkingen
i juni–juli ett år senere. Larven holder seg i de
frie vannmassene i ca. 3–4 uker før den ved
18 mm lengde får voksen fasong og slår seg til
på bunnen.

Det har skjedd en dramatisk nedgang i
hummerbestanden i våre farvann de siste 50 år,
og det er derfor innført fredningsbestemmelser
og minstemål. Eneste lovlige fangstredskap er

 

hummerteine. Det pågår forsøk med å utvikle
hummeroppdrett. Det drives også havbeite/
utsetting for å styrke lokale bestander.

Vanlige fangstredskaper
Hummerteine

Anvendelse
Omsettes levende, kokt, dypfryst eller hermetisk.
Kokt hummer brukes aller mest naturell,
men den kan gjerne tilberedes som egen rett
kald eller varm. Naturell er den smakfull med
en godt krydret dressing i stedet for den tradisjonelle
majonesen.

 

Næringsinnhold
Hummer har mye vitamin B12 og sink. Sink er
et viktig sporstoff som er nødvendig for mange
sentrale stoffskiftefunksjoner i kroppen. Det
er blant annet ca. 80 sinkavhengige enzymer i
kroppen.