mandag, 21 mai 2018
A+ R A-

Brisling

 

Sardiner er bra for kvinner og barn som skal utvikle og ta vare på benbygningen.
Sardiner inneholder omega-3-fettsyrer, de bittesmå fiskebenene er en verdifull kalsiumkilde.

SESONG
 Januar, juni–desember.

STØRRELSE
14–15 cm, opptil 15 gram


INSPIRASJON OG OPPSKRIFTER
www.godfisk.no

Fisken/fisket
Brislingen ligner silda, men er betydelig
mindre. Brisling er en pelagisk stimfisk som har
stor utbredelse, men finnes sjelden dypere enn
150 m.

Hos oss gyter fjordbrislingen hvert år
i Oslofjorden og ved den østlige delen av
Skagerrakkysten. Enkelte år skjer det også
gyting i fjordene mellom Lindesnes og Farsund,
og i enkelte vestlandsfjorder.

Fisket etter fjordbrisling foregår i hovedsak
i fjordene i Sør-Norge. Fangstene settes i «lås»
eller steng i minst tre døgn for at tarmen skal
tømme seg før fisken går til fabrikkene. I tillegg
drives det et fiske etter havbrisling i Nordsjøen.

 

Vanlige fangstredskaper
Snurpenot.

Anvendelse
Brisling omsettes mest frossen eller i produsert
form. Brisling er et viktig råstoff for industrien,
der den blant annet produseres til «ansjos».
I Norge selges hermetiske påleggsprodukter av
brisling under navnet sardin og ansjos. Fersk
brisling kan stekes og grilles. Arten brukes også
til industrifisk.

 

Næringsinnhold
Brisling er en god kilde til omega-3-fettsyrer
og vitamin D, og har også et høyt innhold av
vitamin B12.